คนทำงานด้านเด็ก https://kokkai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-02-2015&group=1&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-02-2015&group=1&gblog=105 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[จริยธรรมขั้นพื้นฐานยังไม่ผ่านไม่สมควรอยูในกระบวนการยุติธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-02-2015&group=1&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-02-2015&group=1&gblog=105 Sun, 15 Feb 2015 4:10:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-02-2015&group=1&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-02-2015&group=1&gblog=104 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าบังคับเด็ก เดี๋ยวจะไม่มีลูกไว้ให้กอด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-02-2015&group=1&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-02-2015&group=1&gblog=104 Thu, 05 Feb 2015 21:05:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-01-2015&group=1&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-01-2015&group=1&gblog=103 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[คนในกระบวนการยุติธรรม หากรักษารักการและหลักกฎหมายไม่ได้ก็ยากที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-01-2015&group=1&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-01-2015&group=1&gblog=103 Wed, 28 Jan 2015 5:39:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-01-2015&group=1&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-01-2015&group=1&gblog=102 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อรุณสวัสดิ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-01-2015&group=1&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-01-2015&group=1&gblog=102 Wed, 28 Jan 2015 5:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=01-04-2014&group=1&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=01-04-2014&group=1&gblog=101 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[๑ เมษายน วันข้าราชการพลเรือน...ผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=01-04-2014&group=1&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=01-04-2014&group=1&gblog=101 Tue, 01 Apr 2014 6:40:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=20-02-2014&group=1&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=20-02-2014&group=1&gblog=98 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[มีคำถาม ใครก็ได้ช่วยด้วย..เพราะกำลังเขียนสารานุกรมคู่มือการชุมนุมทางการเมืองจากคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษา.!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=20-02-2014&group=1&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=20-02-2014&group=1&gblog=98 Thu, 20 Feb 2014 4:25:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-02-2014&group=1&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-02-2014&group=1&gblog=97 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตของผมในวัยเด็ก..!! ทำไมผมถึงเข้าใจชีวิตชาวนา..!! ทำไมผมจึงวิงวอนว่า อย่าเอาชาวนาเป็นตัวประกันทางการเมือง..!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-02-2014&group=1&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-02-2014&group=1&gblog=97 Sun, 16 Feb 2014 17:01:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-02-2014&group=1&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-02-2014&group=1&gblog=96 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[สถาบันศาลและตุลาการต้องเป็นสถาบันหลักของประเทศ ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-02-2014&group=1&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-02-2014&group=1&gblog=96 Sat, 15 Feb 2014 5:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-07-2013&group=1&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-07-2013&group=1&gblog=95 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[การส่งเด็กหรือเยาวชนไปยังสถานที่อื่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-07-2013&group=1&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-07-2013&group=1&gblog=95 Tue, 09 Jul 2013 4:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=03-09-2012&group=1&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=03-09-2012&group=1&gblog=94 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[มาตรการหันเหคดีเด็กตามกฎหมายจะไปทางใด เมื่อองค์กรหลักตีความต่างกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=03-09-2012&group=1&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=03-09-2012&group=1&gblog=94 Mon, 03 Sep 2012 11:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=17-07-2012&group=1&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=17-07-2012&group=1&gblog=93 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมอยากร้องไห้!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=17-07-2012&group=1&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=17-07-2012&group=1&gblog=93 Tue, 17 Jul 2012 19:17:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-06-2012&group=1&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-06-2012&group=1&gblog=92 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการยุติธรรมเด็ก"พวกเจนโลก แก่เกินวัย ใจอาชญากร!!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-06-2012&group=1&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-06-2012&group=1&gblog=92 Mon, 18 Jun 2012 6:00:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=30-05-2012&group=1&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=30-05-2012&group=1&gblog=91 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[กระทู้ทักษะชีวิต::"นักเรียน นักเลง" ท่ีป้ามล ชวนเด็กบ้านกาญจนาภิเษกคิด วิเคราะห์ และเขียน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=30-05-2012&group=1&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=30-05-2012&group=1&gblog=91 Wed, 30 May 2012 4:38:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-05-2012&group=1&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-05-2012&group=1&gblog=90 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เท่าทันเด็ก และใครควรทำอย่างไร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-05-2012&group=1&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-05-2012&group=1&gblog=90 Sun, 06 May 2012 6:27:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=17-04-2012&group=1&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=17-04-2012&group=1&gblog=89 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[IQ&EQ คืออะไร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=17-04-2012&group=1&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=17-04-2012&group=1&gblog=89 Tue, 17 Apr 2012 8:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=10-04-2012&group=1&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=10-04-2012&group=1&gblog=88 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนที่บ้านกาญจนาภิษก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=10-04-2012&group=1&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=10-04-2012&group=1&gblog=88 Tue, 10 Apr 2012 8:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2012&group=1&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2012&group=1&gblog=87 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของเด็ก ๆ ทุกข์ของพ่อแม่ ใครคือพระเอกขี่มาขาวมาช่วยได้บ้าง ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2012&group=1&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2012&group=1&gblog=87 Sun, 08 Apr 2012 17:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-04-2012&group=1&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-04-2012&group=1&gblog=86 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของครู นักเรียน และผู้ปกครอง!!?!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-04-2012&group=1&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-04-2012&group=1&gblog=86 Wed, 04 Apr 2012 7:50:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=03-04-2012&group=1&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=03-04-2012&group=1&gblog=85 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[การคบคนที่หลากหลาย จึงทำให้ผมมีวันนี้!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=03-04-2012&group=1&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=03-04-2012&group=1&gblog=85 Tue, 03 Apr 2012 7:10:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=27-03-2012&group=1&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=27-03-2012&group=1&gblog=84 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการสร้างและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างชาติ..ของดีมีิิอยู่ แต่ใช้ไม่เป็น หรือว่าไม่ใส่ใจ เสียของจริงๆ!!! "คติพจน์ของลูกเสือ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=27-03-2012&group=1&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=27-03-2012&group=1&gblog=84 Tue, 27 Mar 2012 7:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-03-2012&group=1&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-03-2012&group=1&gblog=83 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคเงินช่วยเหลือสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมสามารถนำไปลดภาษีได้ 2 เท่า!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-03-2012&group=1&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-03-2012&group=1&gblog=83 Thu, 22 Mar 2012 6:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-03-2012&group=1&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-03-2012&group=1&gblog=82 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักษะชีวิตและเสริมพลังก่อการดี ไม่ขยายและเติมเต็มชีวิตหรือความคิดที่ติดลบ..คือหนทางที่สร้างและแก้ไขปัญหาเด็กหรือเยาวชนที่ถูกทาง!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-03-2012&group=1&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-03-2012&group=1&gblog=82 Sun, 18 Mar 2012 8:03:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-03-2012&group=1&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-03-2012&group=1&gblog=81 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[สงกรานต์ "ขนบ" ที่จะดำรงค์ไว้ในความเป็นไทย หรือ เป็นวันเร่งบ่มแก๊สให้เยาวชนเสียคนเร็วขึ้น!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-03-2012&group=1&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-03-2012&group=1&gblog=81 Fri, 09 Mar 2012 7:31:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=02-03-2012&group=1&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=02-03-2012&group=1&gblog=80 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการที่ควรจะเป็น ทำอะไรไม่คิดถึงองค์กรหรือประชาชน..ย้ายผมดีกว่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=02-03-2012&group=1&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=02-03-2012&group=1&gblog=80 Fri, 02 Mar 2012 9:32:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-02-2012&group=1&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-02-2012&group=1&gblog=79 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าทำเป็นคนไร้ราก หรือลืมรากเง้าของตนเอง!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-02-2012&group=1&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-02-2012&group=1&gblog=79 Wed, 29 Feb 2012 4:35:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-02-2012&group=1&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-02-2012&group=1&gblog=78 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[พล.ต.อ. วาสนา เพิ่มลาภ อดีตที่หลอมแล้ว เหลืออยู่แค่นี้!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-02-2012&group=1&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-02-2012&group=1&gblog=78 Wed, 29 Feb 2012 4:33:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-02-2012&group=1&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-02-2012&group=1&gblog=77 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เกย์ ตุ๊ด แต๋ว ทอม ดี้ เพศสภาวะ เพศวิถี สิทธิทางเพศกับสามัญสำนึกและความรับผิดชอบ!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-02-2012&group=1&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-02-2012&group=1&gblog=77 Sun, 26 Feb 2012 6:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-02-2012&group=1&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-02-2012&group=1&gblog=76 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาของเด็กไม่ง่ายอย่างที่คิด..แต่ก็ไม่ยากจนแก้ไม่ได้? อยากอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีองค์ความรู้ด้วย!!!..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-02-2012&group=1&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-02-2012&group=1&gblog=76 Sat, 25 Feb 2012 8:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=20-02-2012&group=1&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=20-02-2012&group=1&gblog=75 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราถนาดี แต่อาจประสงค์ร้าย เข้าข่ายทฤษฎี"พ่อแม่รังแกฉัน"..!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=20-02-2012&group=1&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=20-02-2012&group=1&gblog=75 Mon, 20 Feb 2012 7:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-02-2012&group=1&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-02-2012&group=1&gblog=74 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมกำลังมีทุกข์!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-02-2012&group=1&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-02-2012&group=1&gblog=74 Mon, 06 Feb 2012 20:34:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-01-2012&group=1&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-01-2012&group=1&gblog=73 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้องการครูอาสาสมัคร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-01-2012&group=1&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-01-2012&group=1&gblog=73 Sun, 22 Jan 2012 8:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-01-2012&group=1&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-01-2012&group=1&gblog=72 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ไขอายุเด็กทำผิดรับผิดทางอายา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-01-2012&group=1&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-01-2012&group=1&gblog=72 Sun, 15 Jan 2012 4:32:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-01-2012&group=1&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-01-2012&group=1&gblog=71 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์สาธารณะหรือเรื่องอันทรงคุณค่าแก่สาธารณะ?!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-01-2012&group=1&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-01-2012&group=1&gblog=71 Mon, 09 Jan 2012 5:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-01-2012&group=1&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-01-2012&group=1&gblog=70 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาเด็กเยาวชนก้าวพลาด เราเอาอะไรเป็นเครื่องมือประเมิน!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-01-2012&group=1&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-01-2012&group=1&gblog=70 Fri, 06 Jan 2012 1:30:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-01-2012&group=1&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-01-2012&group=1&gblog=69 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างวินัย ควรสร้างแต่เด็ก!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-01-2012&group=1&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-01-2012&group=1&gblog=69 Wed, 04 Jan 2012 3:51:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-11-2011&group=1&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-11-2011&group=1&gblog=68 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์งานศพจะไม่เกิด หากบทสวดไม่มีบทแปลและคนไม่ตั้งใจฟัง ต้องปฏิรูปทั้งวัดและโยม!!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-11-2011&group=1&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-11-2011&group=1&gblog=68 Tue, 29 Nov 2011 4:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-10-2011&group=1&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-10-2011&group=1&gblog=67 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศปภ.ดอนเมือง ผิดพลาดล้มเหลว หรือควรให้กำลังใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-10-2011&group=1&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-10-2011&group=1&gblog=67 Sat, 29 Oct 2011 6:08:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=31-08-2011&group=1&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=31-08-2011&group=1&gblog=66 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อลมหายใจคนดำน้ำใต้แพจะหมด แต่มี่สุดปลายมือยังไม่เจอขอบแพ เขาจะทำอย่างไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=31-08-2011&group=1&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=31-08-2011&group=1&gblog=66 Wed, 31 Aug 2011 5:05:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-08-2011&group=1&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-08-2011&group=1&gblog=65 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุบหน่วยราชการ ให้เอกชนทำแทน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-08-2011&group=1&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-08-2011&group=1&gblog=65 Wed, 24 Aug 2011 6:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-08-2011&group=1&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-08-2011&group=1&gblog=64 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังแห่งชาติที่ผมคิดได้ แต่ผมทำไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-08-2011&group=1&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-08-2011&group=1&gblog=64 Tue, 23 Aug 2011 5:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-08-2011&group=1&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-08-2011&group=1&gblog=63 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ในที่ทำงานไม่ต้องคุยกันแต่เรื่องงานก็ได้ครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-08-2011&group=1&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-08-2011&group=1&gblog=63 Sun, 21 Aug 2011 5:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-08-2011&group=1&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-08-2011&group=1&gblog=62 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กๆที่อยู่ในวัฏสังขารของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจะรอดได้อย่างไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-08-2011&group=1&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-08-2011&group=1&gblog=62 Sun, 21 Aug 2011 5:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-08-2011&group=1&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-08-2011&group=1&gblog=61 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่เคยอกหัก เลยไม่รู้ความรักครั้งแรกสำคัญไฉน?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-08-2011&group=1&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-08-2011&group=1&gblog=61 Sun, 14 Aug 2011 6:00:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-08-2011&group=1&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-08-2011&group=1&gblog=60 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เราคงได้เห็นความฉิบหายวอดวายในยุคเรา ถ้าเราไม่หยุด!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-08-2011&group=1&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-08-2011&group=1&gblog=60 Fri, 12 Aug 2011 6:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-08-2011&group=1&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-08-2011&group=1&gblog=59 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากทราบจริง ๆ ปัญหามันอยู่ที่ไหน ใครช่วยที?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-08-2011&group=1&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-08-2011&group=1&gblog=59 Thu, 11 Aug 2011 9:24:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-08-2011&group=1&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-08-2011&group=1&gblog=58 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้เป็นอะไร คิดถึงเรื่องนี้ทีไร ต้องน้ำตาไหลทุกครั้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-08-2011&group=1&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-08-2011&group=1&gblog=58 Thu, 11 Aug 2011 9:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-08-2011&group=1&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-08-2011&group=1&gblog=57 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ เมื่อลูกชายมีเงินชอบบริจาคจนหมดตัว เราจะแก้ไขอย่างไรที่ยังคงรักษาจิตชอบบริจาคไว้เหมือนเดิมได้ด้วย?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-08-2011&group=1&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-08-2011&group=1&gblog=57 Tue, 09 Aug 2011 4:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-08-2011&group=1&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-08-2011&group=1&gblog=56 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ช่วยเพื่อนเพียงเพื่อต้องการพักผ่อน ไม่น่าเชื่อว่ามีผลดีต่อการเจริญในหน้าที่การงานอย่างน่าอัศจรรย์ใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-08-2011&group=1&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-08-2011&group=1&gblog=56 Mon, 08 Aug 2011 4:58:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-08-2011&group=1&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-08-2011&group=1&gblog=55 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเสียเวลากับอดีตที่แก้ไขไม่ได้ หรืออนาคตที่ควบคุมไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-08-2011&group=1&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=06-08-2011&group=1&gblog=55 Sat, 06 Aug 2011 4:58:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-08-2011&group=1&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-08-2011&group=1&gblog=54 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านเชื่อหรือไม่ว่าท่านมีบ้าน 2 หลัง?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-08-2011&group=1&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-08-2011&group=1&gblog=54 Thu, 04 Aug 2011 7:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2011&group=1&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2011&group=1&gblog=53 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ใหญ่ใจร้ายขาดสามัญสำนึกในแยกแยะแยะอะไรควรทำไม่ควรทำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2011&group=1&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2011&group=1&gblog=53 Mon, 25 Jul 2011 7:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2011&group=1&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2011&group=1&gblog=52 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทฤษฎีการทำนายจากสถิติ ล้มไม่เป็นท่าในประเทศไทย?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2011&group=1&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2011&group=1&gblog=52 Mon, 25 Jul 2011 5:41:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-07-2011&group=1&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-07-2011&group=1&gblog=51 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่พ่อแม่ ควรเรียนรู้ในการดูแลลูกที่เป็นวัยรุ่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-07-2011&group=1&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-07-2011&group=1&gblog=51 Sat, 16 Jul 2011 4:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=19-06-2011&group=1&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=19-06-2011&group=1&gblog=50 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมก็รักประเทศของผมเหมือนกัน นี่คือประเทศของผม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=19-06-2011&group=1&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=19-06-2011&group=1&gblog=50 Sun, 19 Jun 2011 4:33:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-06-2011&group=1&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-06-2011&group=1&gblog=49 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[โฮ...ทำได้ไง มันช่างสุดยอดจริง ๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-06-2011&group=1&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=04-06-2011&group=1&gblog=49 Sat, 04 Jun 2011 6:56:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=19-05-2011&group=1&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=19-05-2011&group=1&gblog=48 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อดทนนะ สู้นะ อย่าเพิ่งหมดแรงนะ เด็กๆและครอบครัวที่ก้าวพลาดยังรอเราอยู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=19-05-2011&group=1&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=19-05-2011&group=1&gblog=48 Thu, 19 May 2011 5:15:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-05-2011&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-05-2011&group=1&gblog=47 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยด้วย ถิ่นที่อยู่ปกติ หมายถึง ? เดี๋ยวตำรวจส่งจดหมายผิดซอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-05-2011&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-05-2011&group=1&gblog=47 Sat, 14 May 2011 5:21:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-04-2011&group=1&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-04-2011&group=1&gblog=46 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้ผมกลับบ้านเถอะ ผมอยากฟังเสียงนกร้อง คุณหมอไม่รู้หรอกว่าคนคิดถึงบ้านมันเป็นอย่างไร เพราะพอเสร็จงานหมอก็กลับบ้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-04-2011&group=1&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=29-04-2011&group=1&gblog=46 Fri, 29 Apr 2011 6:59:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-04-2011&group=1&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-04-2011&group=1&gblog=45 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่ากลัวปัญหา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-04-2011&group=1&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-04-2011&group=1&gblog=45 Tue, 26 Apr 2011 6:59:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-04-2011&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-04-2011&group=1&gblog=44 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเราก้าวเข้ามาในสนามแข่งขันโดยยังรู้ไม่มากพอ....เราจะเสียทุกอย่างรวมทั้งเวลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-04-2011&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-04-2011&group=1&gblog=44 Fri, 22 Apr 2011 5:08:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-04-2011&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-04-2011&group=1&gblog=43 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ แต่ถูกเลือก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-04-2011&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=16-04-2011&group=1&gblog=43 Sat, 16 Apr 2011 5:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-04-2011&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-04-2011&group=1&gblog=42 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อคุณเดินชนคนที่ประสบความสำเร็จ และเขาชวนคุณไปทำงาน?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-04-2011&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-04-2011&group=1&gblog=42 Tue, 12 Apr 2011 6:49:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-04-2011&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-04-2011&group=1&gblog=41 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณมีความรู้ที่เพียงพอแก่การที่จะให้มีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรมาแย่งชิงหรือยัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-04-2011&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-04-2011&group=1&gblog=41 Mon, 11 Apr 2011 5:52:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2011&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2011&group=1&gblog=40 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของชื่อ "บ้านเมตตา บ้านกรุณา บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานี"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2011&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2011&group=1&gblog=40 Fri, 08 Apr 2011 4:45:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=01-04-2011&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=01-04-2011&group=1&gblog=39 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เป็นเจ้านายและทำให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นผู้บังคับบัญชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=01-04-2011&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=01-04-2011&group=1&gblog=39 Fri, 01 Apr 2011 4:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=31-03-2011&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=31-03-2011&group=1&gblog=38 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เราเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพหรือไม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=31-03-2011&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=31-03-2011&group=1&gblog=38 Thu, 31 Mar 2011 4:25:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-03-2011&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-03-2011&group=1&gblog=37 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคลิกของคนมองโลกในแง่ดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-03-2011&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=28-03-2011&group=1&gblog=37 Mon, 28 Mar 2011 19:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-03-2011&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-03-2011&group=1&gblog=36 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมตัวก่อนตาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-03-2011&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-03-2011&group=1&gblog=36 Sat, 26 Mar 2011 8:17:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-03-2011&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-03-2011&group=1&gblog=35 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[การมองเป้าหมายผิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-03-2011&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-03-2011&group=1&gblog=35 Fri, 25 Mar 2011 4:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-03-2011&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-03-2011&group=1&gblog=34 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัศนคติเชิงบวก คือ ความสำเร็จ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-03-2011&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-03-2011&group=1&gblog=34 Wed, 23 Mar 2011 4:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-03-2011&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-03-2011&group=1&gblog=33 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณอาจไม่ชนะทุกสนามรบ แต่คุณต้องชนะสงคราม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-03-2011&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-03-2011&group=1&gblog=33 Tue, 22 Mar 2011 16:45:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-03-2011&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-03-2011&group=1&gblog=32 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[หิวให้กิน อยากอย่ากิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-03-2011&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-03-2011&group=1&gblog=32 Mon, 21 Mar 2011 4:38:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-01-2011&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-01-2011&group=1&gblog=31 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เคอร์ฟิว :: คำตอบเพื่อเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดกระทำผิดและเหยื่อ ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-01-2011&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=26-01-2011&group=1&gblog=31 Wed, 26 Jan 2011 11:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-01-2011&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-01-2011&group=1&gblog=30 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เคอร์ฟิวเด็กห้ามออกจากบ้านหลัง 22.00 น. ทำไมผมเห็นด้วย ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-01-2011&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-01-2011&group=1&gblog=30 Sat, 15 Jan 2011 11:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-01-2011&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-01-2011&group=1&gblog=29 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนปฏิรูปประเทศไทยกับการช่วยเหลือเด็กที่ก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-01-2011&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=11-01-2011&group=1&gblog=29 Tue, 11 Jan 2011 8:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-01-2011&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-01-2011&group=1&gblog=28 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[น้องแพรวา กับบาทบาทสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-01-2011&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-01-2011&group=1&gblog=28 Wed, 05 Jan 2011 19:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-12-2010&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-12-2010&group=1&gblog=27 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อนาคตศาสตร์ทำนายประเทศไทยจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-12-2010&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=18-12-2010&group=1&gblog=27 Sat, 18 Dec 2010 5:07:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-12-2010&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-12-2010&group=1&gblog=26 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบการจัดการศึกษาทางเลือกให้เด็กหรือเยาวชนที่ก้าวพลาดกระทำผิดที่ควรจะเป็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-12-2010&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-12-2010&group=1&gblog=26 Tue, 14 Dec 2010 5:25:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-12-2010&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-12-2010&group=1&gblog=25 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนาขาดยุทธศาสตร์..ก็จงอย่าอิจฉาคนอื่น หากไม่ปรับตัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-12-2010&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-12-2010&group=1&gblog=25 Thu, 09 Dec 2010 7:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=27-11-2010&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=27-11-2010&group=1&gblog=24 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครจะช่วยพ่อแม่ที่ลูกมีปัญหาก่อนที่จะแจ้งจับลูกตนเองเข้าคุกเข้าตะราง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=27-11-2010&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=27-11-2010&group=1&gblog=24 Sat, 27 Nov 2010 19:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-11-2010&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-11-2010&group=1&gblog=23 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการทางเลือกแทนการควบคุมในสถานควบคุมประเทศสหรัฐอเมริกา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-11-2010&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-11-2010&group=1&gblog=23 Sun, 21 Nov 2010 7:20:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-11-2010&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-11-2010&group=1&gblog=22 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บตกจากการประชุมระหว่างประเทศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-11-2010&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-11-2010&group=1&gblog=22 Fri, 12 Nov 2010 3:07:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-11-2010&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-11-2010&group=1&gblog=21 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย คือ การปิดโอกาสของตนเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-11-2010&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-11-2010&group=1&gblog=21 Fri, 05 Nov 2010 16:37:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-10-2010&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-10-2010&group=1&gblog=20 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[การแสดงความรักที่ผิดพลาด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-10-2010&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=23-10-2010&group=1&gblog=20 Sat, 23 Oct 2010 18:05:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-10-2010&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-10-2010&group=1&gblog=19 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[การคัดเลือกรองอธิบดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-10-2010&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=22-10-2010&group=1&gblog=19 Fri, 22 Oct 2010 10:09:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=30-09-2010&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=30-09-2010&group=1&gblog=18 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของฟิล์มและแอนนี่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=30-09-2010&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=30-09-2010&group=1&gblog=18 Thu, 30 Sep 2010 16:12:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-09-2010&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-09-2010&group=1&gblog=17 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเรียนตีกัน ลดอายุ ส่งพิจารณาคดีศาลผู้ใหญ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-09-2010&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-09-2010&group=1&gblog=17 Sun, 05 Sep 2010 17:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2010&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2010&group=1&gblog=16 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ขังลืมเด็กและเยาวชนกรณีความไม่สงบจากการชุมนุนทางการเมือง ไม่มีและทำไม่ได้ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2010&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-07-2010&group=1&gblog=16 Sun, 25 Jul 2010 6:22:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=02-07-2010&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=02-07-2010&group=1&gblog=15 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ลูกฟังดนตรีตั้งแต่อยู่ในครรภ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=02-07-2010&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=02-07-2010&group=1&gblog=15 Fri, 02 Jul 2010 19:04:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-06-2010&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-06-2010&group=1&gblog=14 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ครูขาหนูไม่มีเสื้อสี ขอใส่ชุดพลศึกษาได้ไหม ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-06-2010&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=15-06-2010&group=1&gblog=14 Tue, 15 Jun 2010 15:11:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-05-2010&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-05-2010&group=1&gblog=13 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[สั่งเลื่อนเปิดเรียนได้ย่างไร โกรธนะ อยากไปโรงเรียน ?!?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-05-2010&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-05-2010&group=1&gblog=13 Mon, 24 May 2010 17:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-05-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-05-2010&group=1&gblog=12 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะคนอื่นรังเกียจ แต่คนคู่หนึ่งจะยืนให้กำลังใจและโอกาสเสมอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-05-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-05-2010&group=1&gblog=12 Fri, 21 May 2010 16:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2010&group=1&gblog=11 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนฟรี ทำอย่างไรให้เป็นจริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=08-04-2010&group=1&gblog=11 Thu, 08 Apr 2010 16:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-04-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-04-2010&group=1&gblog=10 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อคติล่วงหน้า ความทุกข์ที่เราสร้างมันขึ้นมาเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-04-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-04-2010&group=1&gblog=10 Mon, 05 Apr 2010 16:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-03-2010&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-03-2010&group=1&gblog=9 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงเรียนสอนการครองเรือนที่เปลี่ยนไป..ระวังพ่อหม้ายแม่หม้าย และเด็กกำพร้าจะเต็มเมือง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-03-2010&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=24-03-2010&group=1&gblog=9 Wed, 24 Mar 2010 11:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-03-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-03-2010&group=1&gblog=8 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์งานศพที่แท้จริงจากเพื่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-03-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=14-03-2010&group=1&gblog=8 Sun, 14 Mar 2010 20:11:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-03-2010&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-03-2010&group=1&gblog=7 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่อนฟืนสายใยรักของความผูกพันและรับผิดชอบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-03-2010&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=05-03-2010&group=1&gblog=7 Fri, 05 Mar 2010 11:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-02-2010&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-02-2010&group=1&gblog=6 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ้าอ้อมผืนแรกของผม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-02-2010&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=25-02-2010&group=1&gblog=6 Thu, 25 Feb 2010 13:39:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-02-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-02-2010&group=1&gblog=5 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[อันตรายจากการเลี้ยงลูกแบบส่งต่อหรือผลัดมือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-02-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=21-02-2010&group=1&gblog=5 Sun, 21 Feb 2010 13:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-02-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-02-2010&group=1&gblog=4 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าฉันมีโอกาสกลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-02-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=12-02-2010&group=1&gblog=4 Fri, 12 Feb 2010 13:41:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=10-02-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=10-02-2010&group=1&gblog=3 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเสนอเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=10-02-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=10-02-2010&group=1&gblog=3 Wed, 10 Feb 2010 15:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-02-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-02-2010&group=1&gblog=2 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตที่เลือกไม่ได้...แต่ถูกเลือก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-02-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-02-2010&group=1&gblog=2 Tue, 09 Feb 2010 16:39:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-02-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-02-2010&group=1&gblog=1 https://kokkai.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริหารศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-02-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokkai&month=09-02-2010&group=1&gblog=1 Tue, 09 Feb 2010 16:28:27 +0700